Nalagam...

Akcijski načrt za razvoj kakovosti v letih 2015/2016

Na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila, ki smo ga izdelali v decembru 2014 smo pripravili nov akcijski načrt izboljšav, ki je bil sprejet marca 2015. 

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI 2015/2016

Akcijski načrt za razvoj kakovosti v letih 2013/2014

Na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila, ki smo ga izdelali v decembru 2012 smo pripravili akcijski načrt izboljšav, ki je bil sprejet marca 2013. 

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI 2013/2014

Akcijski načrt za razvoj kakovosti v letih 2011/2012

V akcijskem načrtu smo v okviru postavljenih kazalnikov in standardov kakovosti:

- izpostavili ugotovitve, pomanjkljivosti in probleme,

- oblikovali načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti,

- izbrali osebe, ki so zadolžene za izpeljavo in

- postavili roke, v katerih želimo aktivnosti izpeljati.

Zaradi kadrovskih in vsebinskih sprememb pri poslovanju izobraževalne organizacije INVEL, d.o.o. smo oblikovali nov oziroma dopolnjen AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI 2011/2012, ki ga je sprejel andragoški zbor 10.4.2012. Do 31.8.2012 smo v organizacijo vpeljali vse predvidene izboljšave. 

Na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila, ki smo ga izdelali v letu 2010 je andragoški zbor 22. 3. 2011 sprejel AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI ZA LETO 2011.