Nalagam...

V samoevalvacijskem načrtu smo opredelili področja, podpodročja in kazalnike kakovosti. V okviru izbranih kazalnikov smo postavili standarde kakovosti, kakšni želimo biti. Oblikovali smo samoevalvacijska vprašanja, s pomočjo katerih smo ugotavljali, v kolikšni meri postavljene standarde kakovosti že dosegamo. Izbrali smo subjekte, od katerih smo pridobivali podatke in metode, s pomočjo katerih smo zbirali podatke.     

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT je predstavljal podlago za načrtovanje izpeljave samoevalvacije.