Nalagam...

V okviru projekta POKI smo v letu 2010 pripravili Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti izobraževanja odraslih v podetju INVEL, d.o.o..  V uvodnem delu samoevalvacijskega poročila je predstavljana naša izobraževalna organizacija in poslanstvo, vizija ter vrednote, ki smo jih oblikovali. V nadaljevanju je opisana celotna metodologije samoevalvacije. Osrednji del poročila predstavljajo rezultati samoevalvacije, kjer so prikazane ugotovitve iz analize dokumentacije in empirično zbranih podatkov. Na podlagi ugotovitev pa smo oblikovali sklepe in predloge, ki predstavljajo temeljna izhodišča za vpeljevanje izboljšav, ki jih nameravamo v našo izobraževalno organizacijo vpeljati v letu 2011. 

Samoevalvacijsko poročilo je na vpogled v knjižnici izobraževalne organizacije INVEL, d.o.o. in na spletni strani:

- Povzetek samoevalvacijskega poročila za leto 2010 je dostopen tukaj.

- Samoevalvacijsko poročilo za leto 2012.

- Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014.