Nalagam...

VREDNOTE

Razvoj – poslovna in osebna rast, usmerjenost k izboljšavam in inovativnosti.

Strokovnost – ustrezno usposobljeni predavatelji in strokovni delavci ter njihov profesionalni pristop do dela.

Medosebni odnosi – spoštovanje med sodelavci, odprto komuniciranje, sodelovanje in timsko delo.

Prilagodljivost – hitro prilagajanje potrebam trga, naročnikov in udeležencev.

Zanesljivost – odgovoren odnos do dela, zaposlenih in poslovnih partnerjev ter zanesljiva izvedba pogodbenih obveznosti.

 

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

VIZIJA

Naša vizija je utrditi prepoznavnost kot vodilna izobraževalna organizacija, ki bo izvajala kakovostno informiranje, motiviranje, svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje odraslih s področja zaposlovanja, osebnega in poklicnega razvoja ter podjetništva v Savinjski in Koroški regiji. Svojo ponudbo bomo razširili tudi na področje raziskovanja in razvoja trga dela.