Nalagam...

Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje (predstavitev in uporaba interneta, delo z elektronsko pošto, seznanitev z digitalnimi potrdili, e-komunikacija z državno upravo, osnove digitalne fotografije), ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem vključenim v program.

Glavni cilj programa je pospeševanje oz. izboljšanje komuniciranja v smeri računalniške in digitalne pismenosti s katero bodo lahko udeleženci enakovredno komunicirali s širšim okoljem. Želimo torej zmanjšati digitalni razkorak v družbi ter povečati usposobljenost oseb, ki se prilagajajo strukturnim spremembam, ki so rezultat razvoja informacijske družbe.

Ciljna skupina: so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Poudarek bo na zaposlenih osebah, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Udeleženci v programu bodo:
- spoznali osnovne pojme, ki so vezani na internet in njegovo uporabo;
- znali uporabljati internet  in elektronsko pošto;
- spoznali osnovna navodila varne rabe interneta;
- spoznali pomen in uporabo digitalnih potrdil;
- spoznali osnovne spletne storitve e-komunikacije z državno upravo;
- znali uporabljati osnovne storitve digitalne fotografije.

Tematski sklopi:

  • Uporaba interneta
  • Osnove dela z elektronsko pošto
  • Varnost na internetu
  • Digitalna potrdila
  • E-komunikacija z državno upravo
  • Digitalna fotografija

 

Trajanje programa: 50 ur. 

Način izvedbe: 

Program se izvaja v tečajni obliki. Delo je predvideno v manjših skupinah, največ 12 udeležencev na izvedbo.

Udeležba v programu je brezplačna. Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.