Nalagam...

V šolskem letu 2018/2019 izvajamo naslednje študijske krožke:

1.) Zdravo življenje kljub stresu (Dravograd)

Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja. 

Vabilo - plakat

Zloženka

Gradivo za udeležence 

 

2.) Z barvami do boljšega počutja (Ravne na Koroškem)

Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.

Vabilo - plakat

Zloženka

Gradivo za udeležence

 

3.) Z barvami do boljšega počutja (Luče)

Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.

Vabilo - plakat

Zloženka

Gradivo za udeležencev

 

4.) Bodi viden, bodi in, bodi prostovoljec (Ravne na Koroškem)

Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva  v Sloveniji.

Vabilo - plakat

Zloženka

Gradivo za udeležence

 

5.) Čar pozitivnega razmišljanja (Ravne na Koroškem)

Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.

Vabilo - plakat

Zloženka

Gradivo za udeležence 

 

 

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo naslednje študijske krožke:

1) Z barvami do boljšega počutja

Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje udeležencev, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.

Vabilo

Zgibanka 

- Gradivo za udeležence (ppt predstavitev)

 

V šolskem letu 2016/2017 izvajamo naslednje študijske krožke:

1) Multikulturno Velenje

Namen študijskega krožka je spoznavanje kulturnih razlik, ki vladajo v svetu. Naš cilj je udeležencem približati pomembnost sprejemanja drugačnosti in spoštovanja različnosti.

- Zloženka - Vabilo (Multikulturno Velenje)

- Gradivo za udeležence (ppt predstavitev)

 

2) Nenasilje - pomembna vrednota našega časa

Namen študijskega krožka je spoznavanje in ozaveščanje o pomenu vrednote nenasilja. Naš cilj je udeležencem približati način, kako živeti v harmoniji s samim seboj in z drugimi.

- Zloženka - Vabilo (Nenasilje - pomembna vrednota našega časa)

- Gradivo za udeležence (ppt predstavitev)

- Brošura udeležencev

 

3) Tudi mi smo tukaj

Namen študijskega krožka je spodbuditev socialne vključenosti posameznih ožjih ciljnih skupin pripadnikov manjšinskih narodov in tujih državljanov, in sicer žensk, starejših, nepismenih in invalidov, saj so le-ti zaradi nepoznavanja okolja, jezika ali drugih razlogov pogosto socialno izključeni iz lokalne družbene sfere.

- Zloženka - Vabilo (Tudi mi smo tukaj)

- Gradivo za udeležence (ppt predstavitev)

 

4) "Oni" - druga generacija priseljencev

Študijski krožek je namenjen seznanjanju, poznavanju in tudi razumevanju stališč druge generacije priseljencev do drugih. Za to skupino je značilno, da ne spadajo ne v slovensko in ne v kulturo, iz katere izhaja njihova družina. Skozi študijski krožek bodo udeleženci predstavljali njihove probleme s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju, njihova stališča do vseh etičnih skupin oziroma njihov pogled na pripadnost posamezni skupini z namenom spodbujanja in razvijanja samokritičnega mišljenja v povezavi z drugačnostjo in možnosti empatije.

- Zloženka - Vabilo (Oni - druga generacija priseljencev)

- Gradivo za udeležence (ppt predstavitev)

- Brošura udeležencev