Nalagam...

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Knjige so zame je namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe. Program je razvil Andragoški center Republike Slovenije.

Cilj programa je pri udeležencih izboljšati bralno pismenost, izboljšali demokratični dialog znotraj skupine, razviti strpnost in solidarnost, razviti sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in izboljšati motiviranost za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Program zajema priporočene splošne in posebne vsebine, v okviru katerih učitelji izbirajo konkretne teme glede na ciljno skupino udeležencev in izbrano literaturo. Udeležencem tekom njihove vključenosti v program nudimo svetovanje, konzultacije in učno pomoč.

Nekatere splošne, življenjske vsebine iz literature:

- Osebna ideniteta (ime, priimek, naslov, telefon, starost, datum in kraj rojstva, stan, osebini dokumenti, državljanstvo, poreklo, poklic, interesi, konjički, videz, značaj, temperament, razpoloženja in čustvena stanja, počutje).
- Družina in dom (člani družine in odnosi med njimi, prazniki in družinske navade).
- Osebna razmerja (odnosi med ljudmi - moški, ženske, formalni-neformalni, prijateljstvo).
- Prosti čas (konjički, zabava, obiski različnih prireditev, obisk knjižice, kino, gledališče, koncerti, radio, televizija, šport in rekreacija, ples, počitnice, dopust).
- Turizem (države, dežele mesta in znamenitosti, orientacija, transport, namestitev prenočevanje, osebni dokumenti, prtljaga).
- Telo in zdravje (osebna higiena in kozmetika, fizično in psihično počutje, bolezni, zdravstveno zavarovanje, zdravstvene storitve, prva pomoč).
- Ekonomika (nakupi, moda in oblačila, cene in razprodaje, reklame, mere, uteži, denar, načini plačevanja, različne storitve).
- Hrana in pijača (jedi in pijače, obedi, obroki, recepit, restavracije, jedilni listi, naročanje, zdrava/nezdrava prehrana).
- Javno življenje (javni napisi, reklame, pošta, telefon, banka, šola carina, promet, policija, prva pomoč, bolnišnica, servisi razne informacije).
- Kultura in družba (vrste umetnosti, zgodovinske in druge zanimivosti, jezik, vera, prazniki, šege in navade, aktualni dogodki, življenjeki standard) .
- Mediji (radio, televizija, tisk, medmrežje).
- Naravno okolje (ure, deli dneva, meseci, letni časi, koledar, vreme, podnebje, dežele in pokrajine, rastline in živali, poseganje v naravo, ekologija).

Posebne vsebine:

- Književnost (umetnostno, neumetnostno besedilo, trivialna literatura/šund, vrste besedil, značilnosti, ustvarjalci, dela).
- Zgodovina in filozofija (pomembni zgodovinski dogodki, povezani z dogajalnim časom literalnega dela, doba, gospodarstvo, pomembna odkritja, filozofski nauki in razmerje do sodobnega časa).
- Oblikovanje literarnega prostora in časa (razmerje do realnega prostora, poimenovanja, ljudje, pokrajina).
- Liki literarnih del (kako so predstavljeni, je možen opis, značajske lastnosti , primerjava z resničnimi osebami, primerjava s samim seboj).
- Dogajanje oz. razvijanje zgodbe (potek dogajanja, bistveni dogodki, razplet zgodbe, možni drugačni razpleti, pod katerimi pogoji, kako bi v zgodbi ravnali udeleženci, če bi bili v enaki situaciji, poznajo morda podobne realne življenjske zgodbe). 

Trajanje programa: Program traja 25 ur.