Nalagam...

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) je javno veljavni program. Razvil ga je Andragoški center Republike SlovenijeNamenjen je staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole (prvo triletje devetletke), ki želijo otrokom pomagati pri učenju. Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju, z nudenjem svetovanja, konzultacij in učne pomoči.

Cilji posameznih področij programa:

Temeljno znanje in spretnosti
- obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo,
- usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij,
- spoznavanje učnih metod za razvijanje temeljnih spretnosti pri otrocih,
- temeljno računalniško opismenjevanje in usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije.

Socialne spretnosti
- spodbujanje demokratičnih odnosov med otroki in starši, ki naj bi se iz skupnega učenja in igre prenesli tudi v druge družinske dejavnosti.

Vseživljenjsko učenje
- usmerjanje vseh družinskih članov v skupne dejavnosti, ki razvijajo bralno kulturo,
- pridobivanje dobrih izkušenj z učenjem, ki motivirajo za sprejemanje učenja kot dejavnosti, ki je sestavni del življenja (vseživljenjsko učenje).

Aktivno državljanstvo
- ugotavljanje vlog odraslih v družini in v družbi,
- ugotavljanje lastnih vrednot in sprejemanje drugačnosti,
- spoznavanje pravic in obveznosti staršev.

Vsebine v programu:
- Spoznajmo se
- Družinsko drevo
- Kaj vemo o prometu
- Moj prijatelj računalnik
- Pošta nekoč in danes
- Strah in pogum
- Pust, pust, širokih ust
- Lutke
- Igrajmo se s števili
- Naša čutila
- Bips se predstavi
- in mnogo ostalih zanimivih ter poučnih vsebin ...


Trajanje programa: Program družinske pismenosti traja 75 ur. Od tega obsega organizirano izobraževalno delo 50 ur, 25 ur pa vodeno samostojno delo udeležencev (izobraževanje staršev za delo z otrokom). Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Vpisni pogoji: V program se lahko vpišejo starši z otroki, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole ali razrede prvega triletja devetletke. Posebnih pogojev za napredovanje ni.