Nalagam...

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Jaz in moje delovno mesto (UŽU-MDM) je javno veljavni izobraževalni program. Namenjen je manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Utemeljenost in vizija razvoja programa je zapisana v predlogu Strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih v Sloveniji (2004) in gre za program, katerega je razvil Andragoški center Republike Slovenije.

Cilj programa je pri zaposlenih spodbuditi razvoj in nenehno izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela/izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu, ki ga zasedajo kot tudi za samostojno/dejavno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe). Program jih spodbuja k ustvarjalnemu/inovativnemu in razmišljujočemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni. Udeležencem tekom izvedbe programa nudimo svetovanje, konzultacije in učno pomoč.

Trajanje programa: Gre za obsežnejši program, saj obsega 350 ur. Udeležencem omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje izvajata dva usposobljena učitelja in poteka praviloma v prostorih podjetja v katerem so zaposleni udeleženci programa.

Vpisni pogoji: Udeležba v programu je brezplačna. Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Pogoji za uspešen zaključek programa: Pogoj, ki je potreben za uspešen zaključek programa je aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa in 80 odstotna prisotna udeležba s strani udeležencev.