Nalagam...

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe (UŽU-MI) je javno veljavni program. Razvil ga je Andragoški center Republike SlovenijeNamenjen je odraslim, ki so se šolali deset let ali manj in se želijo vključiti ali nadaljevati izobraževanje.

Cilj programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Zaradi časa, ki je pretekel od zaključka šolanja, mnogi odrasli potrebujejo osvežitev znanja. Za pridobivanje višje stopnje izobrazbe pa so temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ključnega pomena za usvajanje učnih vsebin in izkazovanje naučenega pri preverjanju znanja.

Učitelji v programu UŽU-MI izvajajo vsebine v okviru priporočenih vsebin, odvisno od značilnosti skupine udeležencev in v skladu z učnim gradivom. Skupne vsebine v programu so enotne in predstavljajo temeljni obseg za uresničevanje zastavljenih standardov, s tem pa udeležencem nudimo svetovanje, konzultacije in učno pomoč.

Skupne vsebine:
- Osebna ideniteta 
- Družina in dom 
- Osebna razmerja 
- Prosti čas 
- Turizem 
- Telo in zdravje 
- Ekonomika 
- Hrana in pijača 
- Javno življenje 
- Kultura in družba 
- Mediji 
- Naravno okolje

Posebne vsebine so osrednje vsebine izobraževalnega programa UŽU-MI in izhodišče za učiteljevo delo. Neposredno so povezane s ciljno skupino in izbrane glede na življenjske okoliščine ciljne skupine. Prilagojene so udeležencem, da bi z njimi zadostili svojim potrebam po temeljnem znanju in spretnostih.

Posebne vsebine:
- Delo, zaposlitev
- Poklic, brezposelnost 
- Metode učenja 
- Šolsko okolje 

Trajanje programa: Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 - 12 udeležencev in traja 100 - 120 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Vpisni pogoji: Postopek vključitve zajema zglasitev potencialnih udeležencev na uradu za delo, kjer se s svetovalko zaposlitve dogovorijo o nadaljnjem postopku vključitve v program.

Pogoji za uspešen zaključek programa: Pogoj, ki je potreben za uspešen zaključek programa je aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa in 80 odstotna prisotna udeležba s strani udeležencev.