Nalagam...

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Razgibajmo življenje z učenjem zajema priporočene splošne in posebne vsebine, v okviru katerih učitelji izbirajo konkretne teme glede na ciljno skupino udeležencev. program je razvilAndragoški center Slovenije in je namenjen starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja. Le-ti bodo preko aktivnih oblik (socialnega) učenja pridobili temeljno znanje in kompetence (temeljno znanje in spretnosti, učne veščine, socialne spretnosti, IKT, aktivno državljanstvo) za kakovostno in aktivno življenje in za vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v življenjskem okolju. Odrasli bodo izboljšali temeljno zanje in usposobljenost in vzpostavili tiste socialne mreže, ki jim omogočajo aktivno in uspešno staranje ter sodelovanje v življenjski skupnosti.

Cilj programa je, da udeleženci pridobijo temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, kar jim omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter kakovosti življenja.

Nekatere splošne, življenjske vsebine iz literature:

- Osebna ideniteta (ime, priimek, naslov, telefon, starost, datum in kraj rojstva, stan, osebini dokumenti, državljanstvo, poreklo, poklic, interesi, konjički, videz, značaj, temperament, razpoloženja in čustvena stanja, počutje).
- Družina in dom (člani družine in odnosi med njimi, prazniki in družinske navade).
- Osebna razmerja (odnosi med ljudmi - moški, ženske, formalni-neformalni, prijateljstvo).
- Prosti čas (konjički, zabava, obiski različnih prireditev, obisk knjižice, kino, gledališče, koncerti, radio, televizija, šport in rekreacija, ples, počitnice, dopust).
- Turizem (države, dežele mesta in znamenitosti, orientacija, transport, namestitev prenočevanje, osebni dokumenti, prtljaga).
- Telo in zdravje (osebna higiena in kozmetika, fizično in psihično počutje, bolezni, zdravstveno zavarovanje, zdravstvene storitve, prva pomoč).
- Ekonomika (nakupi, moda in oblačila, cene in razprodaje, reklame, mere, uteži, denar, načini plačevanja, različne storitve).
- Hrana in pijača (jedi in pijače, obedi, obroki, recepit, restavracije, jedilni listi, naročanje, zdrava/nezdrava prehrana).
- Javno življenje (javni napisi, reklame, pošta, telefon, banka, šola carina, promet, policija, prva pomoč, bolnišnica, servisi razne informacije).
- Kultura in družba (vrste umetnosti, zgodovinske in druge zanimivosti, jezik, vera, prazniki, šege in navade, aktualni dogodki, življenjeki standard).
- Mediji (radio, televizija, tisk, medmrežje).
- Naravno okolje (ure, deli dneva, meseci, letni časi, koledar, vreme, podnebje, dežele in pokrajine, rastline in živali, poseganje v naravo, ekologija).

Posebne vsebine:

- Socialne mreže (osebne in skupnostne socialne mreže v moji življenjski bližini).
- Socialna varnost (dohodki, prejemki, stanovanje, premoženje, viri in načini preživljanja, varna starot, ustanove v okolju kjer živim).
- Učenje za potrebe vsakdanjega življenja (beleženje in pomnjenje življenjskih dogodkov, metode arhiviranja in pomnjenja, informacijsko - komunikacijska tehnologija za potrebe vsakdanjega življenja (avtomat zdravstvenega zavarovanja, bankomat), spremljanje razpisov, pisanje prošenj za razne namene, nakupi s popusti, varno varčevanje za stare dni).
- Aktivno preživljanje prostega časa (kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa v starosti za vse, potovanja in izleti, nevarnosti in koristi športa v starosti, delo v starosti, učenje in izobraževanje v starosti, kaj ponuja okolje kjer živim).
- Zdravje do starosti (zdrava in zmerna hrana, varčna prehrana, gibanje v poznih letih, zdravje za moške in zdravje za ženske, kam po nasvet v okolju kjer živim).

Trajanje programa: Program traja 120 ur.