Nalagam...

Socialno stičišče i-Velenjčan 

 

Socialno stičišče i-Velenjčan je bilo ustanovljeno na začetku leta 2014. Namenjeno je zagotavljanju informacijske točke za posameznike, da lahko na enem mestu dobijo vso podporo in informacije o institucijah, ki urejajo posamezne pravice, pravno svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentacije in izpolnjevanju zahtevanih obrazcev ipd. Glede na to, da so številni posamezniki funkcionalno slabo pismeni potrebujejo pomoč in ustrezno svetovanje. Na informacijski točki posameznikom torej zagotavljamo, da bodo lahko na enem mestu pridobili vse ustrezne informacije, pravne podlage, obrazce in nasvete za uspešno in hitro rešitev trenutnih težav. Tudi v letu 2015 smo za izvajanje socialnega stičišča i-Velenjčan pridobili še dodatna sredstva s strani Mestne občine Velenje.

Cilji projekta so zagotavljati:

  • podporo in informacije o institucijah, ki urejajo posamezne pravice in postopkih za uveljavljanja teh pravic;
  • brezplačno informiranje, svetovanje, usmerjanje in zastopanje iz različnih uradnih področij;
  • pravno svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije in izpolnjevanje obrazcev za uveljavljanje posameznih pravic;
  • po potrebi zastopanje pri urejanju določenih pravic, če posameznik ne bo mogel sam pristopiti k reševanju določenega problema;
  • in nuditi številna aktualna izobraževanja s področja delovnopravnih zadev, zdravstva, stanovanjskih zadev in sociale.

Ciljna skupina

Projekt »Socialno stičišče i-Velenjčan« je namenjen vsem pomoči potrebnim posameznikom, ki se soočajo z določenimi težavami pri uveljavljanju posameznih pravic pri uradnih institucijah oziroma reševanju trenutnih težav (finančna stiska, izguba zaposlitve, ipd.), starejšim, invalidom, nižje izobraženim osebam, mladim, ki prvič uveljavljajo posamezne pravice, ipd. 

Obseg izvajanja

Projekt zagotavljanja informacijske točke poteka od meseca januarja in se bo še nadalje izvajal do decembra 2015. Informacijska točka je za vse zainteresirane posameznike odprta vsak torek od 9.00 do 13.00 ure. Enkrat mesečno so organizirane tudi delavnice oziroma izobraževanja.

Kontaktna oseba

Tel.: 03 587 40 42

SOCIALNA VKLJUČENOST

Podjetje INVEL, d.o.o. je podpisalo pogodbo za izvajanje programa Socialne vključenosti za obdobje od 2015 do 2019. Izvajanje programa socialne vključenosti financira Minitsrtvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vsebine) tervzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

Vsebina programov socialne vključenosti:

  • Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.
  • Socialne vsebine, ki so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti kot so: motiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostna rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in računalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporabnikom pri premagovanju osebnih stisk in problemov, izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja in podobno.

 

Več o programu socialne vključenosti, ki ga izvajamo v podjetju si preberite v zgibanki ali TUKAJ.